Κοκκώδη Λιπάσματα

Κοκκώδη Λιπάσματα

Η Fertikom-Λιπάσματα Κομοτηνής πέραν των συμβατικών τύπων κοκκώδους λίπανσης, βασικών ή επιφανειακών, διατηρεί στην γκάμα της και πυκνούς τύπους με ή χωρίς ιχνοστοιχεία κατάλληλους για την αποτελεσματική λίπανση του συνόλου των καλλιεργειών. Επιπλέον, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές μιας σύγχρονης θρέψης φυτού, προσφέρει στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας τις τεχνολογικά εξελιγμένες σειρές λιπασμάτων εμπλουτισμένες με αναστολέα νιτροποίησης (σειρά Fertislow Smart) & αναστολέα ουρεάσης (σειρά Fertislow Stabilure). Οι πρώτες ύλες για το σύνολο των κοκκωδών λιπασμάτων που παράγουμε είναι άριστης ποιότητας και επιλεγμένες προσεκτικά από τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρία έχει φυσικά την δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης λιπασμάτων και σε μεγασάκκους (Big Bags).

 • Ferstislow Smart 40kg
  Ferstislow Smart 40kg
 • Ferstislow Smart Max 40kg
  Ferstislow Smart Max 40kg
 • Fertislow Stabilure 25Kg
  Fertislow Stabilure 25Kg
 • FertiSpecial 40Kg
  FertiSpecial 40Kg
 • Olivofert 40Kg
  Olivofert 40Kg
 • Ουρία 46-0-0 25Kg
  Ουρία 46-0-0 25Kg
 • Sitosfert 40Kg
  Sitosfert 40Kg
 • Fertiblue Complex 25Kg
  Fertiblue Complex 25Kg
 • FertiSpecial 40Kg
  FertiSpecial 40Kg
 • INNOSOLVE
  INNOSOLVE
 • 46-0-0
  46-0-0
 • Κοκκώδες Λίπασμα
  Κοκκώδες Λίπασμα