Υγρά Λιπάσματα

Υγρά Λιπάσματα

Στο κομμάτι των υγρών λιπασμάτων η Fertikom πρωτοπορεί προσφέροντας στοχευμένες λύσεις θρέψης για όλες τις καλλιέργειες με άριστη ποιότητα και ανταποδοτικότητα. Συγκεκριμένα προσφέρει την δυνατότητα μιας σφαιρικής κάλυψης και αποτελεσματικής θρέψης ή διόρθωσης τροφοπενιών για όλες τις καλλιέργειες και τα στάδια ανάπτυξης. Όλα τα προιόντα είναι κατάλληλα τόσο για διαφυλλικές εφαρμογές όσο και για υδρολιπάνσεις και περιλαμβάνουν απλά ή εμπλουτισμένα με ιχνοστοιχεία αζωτούχα, φωσφοροκαλιούχα, καλιούχα, NPK, χηλικά ιχνοστοιχεία, ενεργοποιητές με χουμικά και φουλβικά οξέα, αμινοξέα & βιολογικά σκευάσματα.

  • Amino Plus
    Amino Plus
  • Nitroslow
    Nitroslow