Κοκκώδη Λιπάσματα

Κοκκώδη Λιπάσματα

Η Fertikom-Λιπάσματα Κομοτηνής πέραν των συμβατικών τύπων κοκκώδους λίπανσης, βασικών ή επιφανειακών, διατηρεί στην γκάμα της και πυκνούς τύπους με ή χωρίς ιχνοστοιχεία κατάλληλους για την αποτελεσματική λίπανση του συνόλου των καλλιεργειών. Επιπλέον, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές μιας σύγχρονης θρέψης φυτού, προσφέρει στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας τις τεχνολογικά εξελιγμένες σειρές λιπασμάτων εμπλουτισμένες με αναστολέα νιτροποίησης (σειρά Fertislow Smart) & αναστολέα ουρεάσης (σειρά Fertislow Stabilure). Οι πρώτες ύλες για το σύνολο των κοκκωδών λιπασμάτων που παράγουμε είναι άριστης ποιότητας και επιλεγμένες προσεκτικά από τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρία έχει φυσικά την δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης λιπασμάτων και σε μεγασάκκους (Big Bags).

 • Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
  Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
 • Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
  Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
 • FERTISLOW STABILURE
  FERTISLOW STABILURE
 • Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
  Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
 • OLIVOFERT
  OLIVOFERT
 • UREA 46-0-0
  UREA 46-0-0
 • SITOSFERT
  SITOSFERT
 • FERTIBLUE COMPLEX
  FERTIBLUE COMPLEX
 • FERTISPECIAL
  FERTISPECIAL
 • Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
  Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
 • Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers
  Κοκκώδη Λιπάσματα / Granular Fertilizers